HAWAIIAN     |     ENGLISH

MAKAHIʻO i nā kaiapuni Hawaiʻi
a me ko lākou mau meaola kupaianaha.
AʻO i ka ʻike Hawaiʻi.
KAUNĀNĀ i nā hana e mālama ai i ka honua.

He pūkaʻina puke ʻepekema Hawaiʻi ʻo Pāhana ʻĀina Lupalupa (PAL) nāna e hoʻomākaʻikaʻi i nā mea heluhelu ma kekahi huakaʻi ʻimi naʻauao i nā kaiapuni like ʻole o Hawaiʻi. Mai nā nahele o uka e kākua ana i ka noe a hiki i ke kai uluwehiwehi, e pā ana kēlā kihi, kēia kihi i ka mea heluhelu. E launa ana kāu keiki me ka puʻu koa, ka pāoʻo, ka wiliwili, a ia meaola ʻāpaʻakuma aku, ia meaola ʻāpaʻakuma aku. No Hawaiʻi pae ʻāina wale nō lākou; ʻaʻole loaʻa ma kekahi ʻāina a puni ka honua. E hiaʻai ana ka manaʻo o ka ʻimi loa i nā kiʻi luaʻehu a me nā ʻōlelo piha ʻike. E paʻa ke kahua ʻike Hawaiʻi o ka mea heluhelu ma ka ʻōlelo a me ka moʻomeheu Hawaiʻi.

He hoa hele kahi Puke ʻIke Kahua ʻEpekema no kēlā me kēia ʻope puke e hoʻohālikelike ai i ka heluhelu maikaʻi ʻana; e nānā pū ka makua me ke keiki, ke kumu me ka haumāna i ka manaʻo ʻepekema a manaʻo Hawaiʻi nui o loko o ka ʻope; e noʻonoʻo a e kūkākūkā i nā nīnau koʻikoʻi; e aʻo mua i ka ʻike pohihihi e ʻike hou ʻia ana ma nā puke pae heluhelu; a e aʻo i kekahi ʻike Hawaiʻi hou aku.

ʻĀwili ʻia ma PAL ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi, a me ka ʻike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā manaʻo ʻepekema e kū ana i ke ana hoʻohālike o ke kaumoku‘āina. Ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i haku ʻia ai nā puke; ma hope ka unuhi ʻia ma ka ʻōlelo Pelekānia. Ua haku ʻia hoʻi na nā lima noʻeau o nā kumu kula Hawaiʻi, nā laekahi aʻo heluhelu, a me nā laekahi hoʻomohala haʻawina ʻōlelo Hawaiʻi, me ke aʻoaʻo pū a nā akeakamai a me nā loea ʻike maʻiʻo.