GAMES, MELE, & MORE

Games

‘Āina
$40.00
Nā ʻOno o Ke Kai / The Delicacies of the Sea Card Game
$18.00
Hei Manu Playing Cards
$15.00
Kūkulu: Hawaiian Playing Cards
$10.00
Hulo! Hawaiian Word Game
$20.00
Hawaiian Games to Play
$19.95

Mele

Lei Nāhonoapiʻilani: Songs of West Maui
$25.00
Lei Nāhonoapiʻilani: Songs of West Maui CD 1
$15.00
Lei Nāhonoapiʻilani: Nā Mele Hou CD 2
$15.00
Lei Mele no Pauahi: Music, Past and Present, at Kamehameha Schools
$16.95

Video

Mana i ka Leo/ Power of the Voice (Blu-ray Disc)
$25.00
2011 Merrie Monarch Festival (DVD)
$10.00
2011 Merrie Monarch Festival (Blu-ray Disc)
$15.00

Art / Posters

Ke Ala o ka Mahina /
Hawaiian Moon Calendar
$10.00
Likoliko Noʻeau: STARFISH
by Marie McDonald
$20.00
Likoliko Noʻeau: STRIPES
by Roen Hufford
$20.00
Likoliko Noʻeau: HEʻE
by Harinani Kalohelani Orme
$20.00
Likoliko Noʻeau: ʻULU
by Harinani Kalohelani Orme
$20.00
Likoliko Noʻeau: NAEPUNI
by Abigail Romanchak
$20.00
Likoliko Noʻeau: WAHINE PŌʻAIMOKU
by Abigail Romanchak
$20.00
Likoliko Noʻeau: FUTURE COASTLINE
by Solomon Robert Nui Enos
$20.00
Likoliko PŌHAKU KUʻI ʻAI
by Solomon Robert Nui Enos
$20.00
Likoliko Noʻeau: AS AUTHORIZED,
PUNA 2018
by Al Lagunero
$20.00
Likoliko Noʻeau: HĀʻUKEʻUKE
by Al Lagunero
$20.00
Likoliko Noʻeau: HALIʻA KE ALA
(FOND REMEMBRANCE)
by Meleanna Aluli Meyer
$20.00
Likoliko Noʻeau: NĀ KAULA AKUA
by Meleanna Aluli Meyer
$20.00
Likoliko Noʻeau: NAHA
by Carl Franklin Kaʻailāʻau Pao
$20.00
Likoliko Noʻeau: KIʻI KUPUNA
by Carl Franklin Kaʻailāʻau Pao
$20.00
Likoliko Noʻeau: ʻĀINA HĀNAU
by Imaikalani Kalahele
$20.00
Likoliko Noʻeau: PROTEST AT
THE CAPITOL
by Imaikalani Kalahele
$20.00
Likoliko No‘eau Package
Likoliko No‘eau: A Flourishing Tradition of Contemporary Hawaiian Art
(complete set)
$160.00
Ahupua‘a Poster
$12.95
LEARN MORE
LEARN MORE
LEARN MORE